امیدواریم با مدیریت آقای رئیسی و پای کارآمدن همه مردم به زودی شاهد ایرانی آباد و قوی و خار چشم دشمنان قسم خورده باشیم

مرتضی بلوکی، کارشناس رسانه در یادداشتی نوشت: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی (دامت برکاته) رئیس جمهور منتخب و مردمی جمهوری اسلامی ایران انتخاب بجا و شایسته…