اعتراض شهروندان به روند واکسیناسیون/ درباره اثربخشی واکسن داخلی باید به جامعه اطمینان دهند/ مردم به دنبال واکسینه شدن از طریق غیرقانونی هستند

«علی رضا ناجی» عضو کمیته علمی کرونا و رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در رابطه با در واکنش به اخباری مبنی بر فروش واکسن فایزر در برخی مناطق شهر تهران بیان…