تهران باید امتیاز بگیرد

مقام اروپایی بر اهمیت امتیاز گرفتن ایران تاکید کرد. به گزاش نجوا خبر به نقل از وال استریت ژورنال، یک دیپلمات  ارشد اروپایی که نامش منتشر نشده است، گفت: برای داشتن توافقی با ایران، تهران…