رونمایی شبکه ملی بهره وری ایران با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

شبکه ملی بهره‌وری ایران صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری رونمایی شد. به گزارش نجوا خبر، شبکه ملی بهره‌وری ایران در راستای شبکه‌سازی رویکردی برای پیشبرد حرکت ملی بهره‌وری و مشخص…