آمریکا برای بازگشت به برجام جدی است

به گزارش نجوا خبر به نقل از هاآرتص، نهادهای سیاسی و نظامی اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام جدی است و به زودی به برجام باز می‌گردند. بنابراین این کشوردرحال تهیه لیست…