آمریکا اجازه آزادی پول های ایران در عراق را نمی دهد/بغداد ملاحظه تحریم و FATF را می کند

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مشکل در بازپس‌گیری بین ۵ تا ۶ میلیارد پول ایران در عراق مساله‌ای است که چند علت دارد؛ کسری بودجه، مشکلات داخلی و سایه‌ تحریم‌ها علل موثر در این…