تعامل بیمه سلامت با بیمه‌های تکمیلی در ارایه خدمات الکترونیکی

به گزارش نجوا خبر و به نقل از بیمه سلامت، محمد مهدی ناصحی، درخصوص تفاوت تعرفه و فرانشیز در بحث نسخه نویسی الکترونیکی گفت: ۲۰ درصد ما به تفاوت درشورای عالی بیمه مطرح بوده و…