مذاکرات احیای برجام طی روزهای آینده از سر گرفته می شود

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که انتظار دارد مذاکرات احیای برجام طی روزهای آینده از سر گرفته شود. به گزارش نجوا خبر، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که انتظار دارد مذاکرات احیای برجام…