وزیر بهداشت: در مرحله سرازیری قله‌های پیک چهارم کرونا هستیم

دکتر سعید نمکی در اجلاس مجازی مشترک روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و فرماندهان سپاه استان‌ها، ضمن تبریک روز معلم، گفت: اولین آموزگار خلقت پروردگار بود که با قلم آموخت انسان را و من همواره فکر…