چند روز مانده به جام جهانی؟/ تاریخ شروع و زمانبندی مراحل مختلف

چند روز مانده به جام جهانی؟/ تاریخ شروع و زمانبندی مراحل مختلف
بیست‌ونهم آبان ۱۴۰۱ در کشور قطر جام‌جهانی ۲۰۲۲ آغاز خواهد شد و این مسابقات تا بیست‌وهشتم آذر ۱۴۰۱ که با برگزاری دیدار فینال به پایان می‌رسد، ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار نجواخبر، بیست‌ودومین دوره مسابقات جام‌جهانی فوتبال امسال برای اولین مرتبه در خاورمیانه و در فصل پاییز برگزار خواهد شد.

مسابقاتی که کشور قطر میزبان آن شده از مسابقات جام‌جهانی از ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۹ آبان ۱۴۰۱) با برگزاری دیدار افتتاحیه که یک پای آن قطر میزبان خواهد بود آغاز می‌شود و مرحله گروهی ۲ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۱ آذر ۱۴۰۱) به پایان می‌رسد.

مرحله یک‌هشتم نهایی از ۳ تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۲ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۱) برگزار می‌شود. دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی هم در روزهای ۹ و ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۱) برگزار خواهند شد. دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی در روزهای ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۲ آذر ۱۴۰۱) و ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذر ۱۴۰۱) برگزار می‌شوند.

دیدار رده‌بندی روز ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۶ آذر ۱۴۰۱) و تاریخ دیدار فینال که در ورزشگاه لوسیل برگزار می‌شود ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۷ آذر ۱۴۰۱) خواهد بود.

به این ترتیب دقیقاً ۲ هفته مانده تا شروع بزرگ‌ترین فستیوال فوتبال جهان و شروع آن‌هم با دیدار بین تیم‌های ملی قطر میزبان و اکوادور از گروه A خواهد بود؛ دیداری که روز ۲۹ آبان ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه البیت برگزار خواهد شد.

گروه‌بندی جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر است:

گروه A: قطر، اکوادور، سنگال، هلند
گروه B: انگلیس، ایران، آمریکا، ولز
گروه C: آرژانتین، عربستان، مکزیک، لهستان
گروه D: فرانسه، استرالیا، دانمارک، تونس
گروه E: اسپانیا، کاستاریکا، آلمان، ژاپن
گروه F: بلژیک، کانادا، کرواسی، مراکش
گروه G: برزیل، صربستان، سوئیس، کامرون
گروه H: پرتغال، غنا، اروگوئه، کره‌جنوبی

برنامه کامل مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر به این ترتیب است:

مرحله گروهی
۲۹ آبان

قطر - اکوادور، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۳۰ آبان
انگلیس - ایران، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه)
سنگال - هلند، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
آمریکا - ولز، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

۱ آذر
آرژانتین - عربستان، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)
دانمارک - تونس، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
مکزیک - لهستان، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
فرانسه - استرالیا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)

۲ آذر
مراکش - کرواسی، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه البیت)
آلمان - ژاپن، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)
اسپانیا - کاستاریکا، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
بلژیک - کانادا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

۳ آذر
سوئیس - کامرون، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
اروگوئه - کره جنوبی، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
پرتغال - غنا، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
برزیل - صربستان، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۴ آذر
ولز - ایران، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
قطر - سنگال، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
هلند - اکوادور، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه خلیفه)
انگلیس - آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۵ آذر
تونس - استرالیا، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
لهستان - عربستان، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
فرانسه - دانمارک، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
آرژانتین - مکزیک، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۶ آذر
ژاپن - کاستاریکا، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
بلژیک - مراکش، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
کرواسی - کانادا، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)
اسپانیا - آلمان، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۷ آذر
کامرون - صربستان، ساعت ۱۳:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
کره جنوبی - غنا، ساعت ۱۶:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
برزیل - سوئیس، ساعت ۱۹:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
پرتغال - اروگوئه،‌ ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۸ آذر
هلند - قطر، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه البیت)
اکوادور - سنگال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)
ولز - انگلیس، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
ایران - آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)

۹ آذر
تونس - فرانسه، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
استرالیا - دانمارک، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
لهستان - آرژانتین، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)
عربستان - مکزیک، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۱۰ آذر
کرواسی - بلژیک، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)
کانادا - مراکش، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
ژاپن - اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه)
کاستاریکا - آلمان، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۱۱ آذر
کره جنوبی - پرتغال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
غنا - اروگوئه، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
کامرون - برزیل، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)
صربستان - سوئیس، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)

مرحله یک هشتم نهایی
۱۲ آذر

بازی چهل‌ونهم: صدرنشین گروه A - تیم دوم گروه B، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه خلیفه)
بازی پنجاهم: صدرنشین گروه C - تیم دوم گروه D، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه احمد بن علی)

۱۳ آذر
بازی پنجاه‌ودوم: صدرنشین گروه D - تیم دوم گروه C، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)
بازی پنجاه‌ویکم: صدرنشین گروه B - تیم دوم گروه A، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

۱۴ آذر
بازی پنجاه‌وسوم: صدرنشین گروه E - تیم دوم گروه F، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الجنوب)
بازی پنجاه‌وچهارم: صدرنشین گروه G - تیم دوم گروه H، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه ۹۷۴)

۱۵ آذر
بازی پنجاه‌وپنجم: صدرنشین گروه F - تیم دوم گروه E، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
بازی پنجاه‌وششم: صدرنشین گروه H - تیم دوم گروه G، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

مرحله یک چهارم نهایی
۱۸ آذر

بازی پنجاه‌وهفتم: برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
بازی پنجاه‌وهشتم: برنده دیدارهای ۵۳ و ۵۴، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

۱۹ آذر
بازی پنجاه‌ونهم: برنده دیدارهای ۵۱ و ۵۲، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)
بازی شصتم: برنده دیدارهای ۵۵ و ۵۶، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه الثمامه)

مرحله نیمه نهایی
۲۲ آذر

بازی شصت‌ویکم: برنده دیدارهای ۵۷ و ۵۸، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

۲۳ آذر
بازی شصت‌ودوم: برنده دیدارهای ۵۹ و ۶۰، ساعت ۲۲:۳۰ (ورزشگاه البیت)

رده‌بندی
۲۶ آذر

بازی شصت‌وسوم: دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه بین‌المللی خلیفه)

فینــال
۲۷ آذر

بازی شصت‌وچهارم: دیدار فینال، ساعت ۱۸:۳۰ (ورزشگاه لوسیل)

 


لینک کوتاه https://najvakhabar.ir/news/13446

دیدگاه‌ها

در حال ثبت دیدگاه...

مخاطب گرامی توجه فرمایید: نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.