در اولین جلسه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم چه گذشت؟

در اولین جلسه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم چه گذشت؟
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت مستقیم دولت ایالت متحده آمریکا صبح امروز (یکشنبه) ۱۴ آبان‌ماه در شعبه ۵۵ دادگاه امور بین الملل به ریاست قاضی حسین زاده برگزار شد.

به گزارش نجواخبر، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت مستقیم دولت تروریستی ایالت متحده آمریکا با دادخواهی۶۴۶ نفر از ۱۵ استان کشور در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه روابط بین‌الملل تهران برگزار شد.

در این دادگاه به دادخواهی خواهان پرونده مبنی بر مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات تروریستی دولت ایالات متحده آمریکا و فرماندهان وقت و گروهی آن‌ها مبنی بر راه‌اندازی جبهه‌های گروهک‌های تروریستی داعش، النصره، جیش الظلم و ... رسیدگی خواهد شد.

قاضی حسین‌زاده در این جلسه دادگاه بیان کرد: خانواده معظم و مظلوم شهدای مدافع حرم در جلسه دادگاه حضور دارند. شهدای مدافع حرم از مظلوم‌ترین شهدا در کشور ایران هستند.

وی افزود: دادگاه حقوقی حاضر در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران ویژه رسیدگی به دعوای بین‌الملل کشوری تشکیل شده است و با استناد به قوانین و مقررات، این دادگاه صلاحیت استماع و رسیدگی به دادخواهی خواهان‌ پرونده را دارد.

قاضی حسین‌زاده گفت: مورد اول؛ براساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و دادگاه مکلف به استماع دادخواهی و رسیدگی به آن است.

وی افزود: مورد دوم؛ براساس قانون محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌هایی که مبادرت به نقض مصونیت قضائی دولت ایران و مقامات رسمی می‌کند، را دارد. لذا اتباع ایرانی می‌توانند علیه این دولت‌ها که مبادرت به نقض مصونیت دولت و مقامات ما را کرده‌اند اقدام کنند. دولت آمریکا وفق آرای متعدد موجود به کرات صلاحیت دولت ما را در محاکم داخلی خود نقض کرده و آرایی را بلاجهت و بدون استدلال‌های قضائی و قانونی علیه دولت جمهوری اسلامی و مقامات صادر کرده است، لذا ما می‌توانیم به طرفیت این دولت اقامه دعوی کنیم.

قاضی ادامه داد: مورد سوم؛ براساس بند ۱۰ ماده ۱ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در کنار دستگاه قضائی نسبت به فراهم آوردن اقدامات و ملزومات جهت دادخواهی خانواده‌هایی که از جنایات و اقدامات آمریکا آسیب و خسارت دیده‌اند در دادگاه تهران دادخواهی کند، لذا دادگاه حاضر از این جهت به استناد این قانون نیز صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

وی افزود: اقدامات دولت امریکا مصداق بارز تروریسم بین‌المللی است.

قاضی حسین زاده گفت: مورد چهارم؛ براساس قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا، به صراحت به دولت ایران اجازه داده شده است در راستای اقدام متقابل علیه دولت متخاصم آمریکا تمام تدارکات و اقدامات را مبنی بر پذیرش دادخواهی اتباع ایرانی علیه متخاصمین و دول معاند علیه اتباع و دولت ایران فراهم کند؛ لذا این قانون نیز اجازه می‌دهد که نسبت به دعوا خواهان‌های پرونده اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی افزود: مورد پنجم؛ براساس ماده ۱ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی، به صراحت مقرر می‌دارد با عنایت به رفتارهای دولت آمریکا در حمایت از تروریست، فرقه گرایی و متعاقباً افراط‌گرایی با اعمال نظر به اینکه امریکا اقدامات متعددی را راستای نقض مصونیت ایران و سلب آسایش و امنیت اتباع ایرانی انجام می‌دهد از این حیث دولت مکلف به رسیدگی به این‌ موارد و قوه قضائیه مکلف به استماع دادخواهی است.

قاضی اظهار کرد: در نهایت براساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به صراحت در ماده ۱ بیان می‌دارد که اگر اقداماتی مانند ارتکاب، تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز قتل، سوءقصد، آسیب جسمانی شدید، سلب نفس، جرح و... علیه اتباع ایرانی انجام شود، مصداق بارز اقدام تروریستی است. دولت آمریکا با حمایت از گروه‌های تروریستی متعدد علیه اتباع ایرانی اقداماتی را انجام داده است که به استناد این قانون مصداق بارز بر تروریست است و دادگاه حاضر با استناد به قوانین موضوعه و کنوانسیون‌های موجود تشکیل و نسبت به دادخواهی ورود می‌کند.

در این جلسه دادگاه قاضی حسین‌زاده از وکیل اول نسبت به ارائه دفاعیات دعوت کرد تا در جایگاه حاضر شود.

****************

محمدی وکیل اول در این جلسه دادگاه اظهار کرد: براساس قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵، قانون تشکیل مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ و قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه مصوب۱۳۹۶، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴، قانون اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا مصوب سال ۱۳۹۴ و قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریست به صراحت بند الف و ب تبصره ۱ و مواد ۵ و ۶ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در آن قانون‌گذار به صراحت احراز مسئولیت مدنی دول خارجی ناشی از خسارات، اقدامات و فعالیت‌های آنها در جهت مغایرت با حقوق بین‌الملل که منجر به ایراد خسارت به اتباع ایرانی شده است و دقیقا مصداق اقدامات دولت آمریکا در حمایت غیرمتعارف و خلاف حقوق بین‌الملل است.

وی افزود: پیگیری حقوق حقه اولیای دم شهدای مبارزه با تروریسم از وظایف قوه قضائیه است که در راستای اجرای عدالت و احقاق حقوق خواهان‌های صالح به رسیدگی قانونی است.

در ادامه تصاویری از اقرار خواندگان راجع به جنایاتی که دولت آمریکا مرتکب شده است در این جلسه دادگاه پخش شد.

پس از پخش تصاویر قاضی حسین زاده گفت که در این تصاویر منتشر شده نکاتی برای دادگاه قابل استنباط بود به طوری که در آن اقاییر مقرون به واقع مقامات دولت آمریکا اشاره شده بود گروهک داعش را راه اندازی کرده است و اقرار هم می‌کنند. جالب این است که به آن‌ها آذوقه و غذا هم می‌رسانند.

در ادامه جلسه دادگاه همسر شهید خیرالله صنعتگر در جایگاه حاضر شد و دادخواهی خود را بیان کرد.

پس از آن، با دستور رئیس دادگاه، مریم رخشانی همسر خبرنگار شهید مدافع حرم محسن خزایی از استان سیستان و بلوچستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: درهم تنیدگی تروریسم به‌گونه‌ای است که گروه‌های تروریستی مانند داعش، النصره، القاعده، جبهه الشام با استفاده از امکانات فضای مجازی به ترویج دیدگاه‌های تکفیری و منحرفانه خود اقدام می‌کنند و فضای مجازی از نظر عملکردی از ابزارهای ارتباطی و بسترهای چند رسانه‌ای به عنوان عاملی تسهیل کننده و اثرگذار بر مخاطب و جذب نیرو ایجاد و توسعه شبکه‌ای از سلول‌های تروریستی توسط این گروه‌های دست نشانده مورد بهره‌وری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: واگذاری ظرفیت‌های رسانه‌ای به گروهک‌های تروریستی و تکفیری برای تبلیغ و ارعاب و جذب مخاطب برای اهداف نامشروع آن‌ها است.

همسر شهید خزایی افزود: آمریکا مستقیم و در جنایات جنگی و ضد حقوق بشری آن‌ها شریک و باید پاسخ‌گوی همه این خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبران مردم مظلوم عراق و سوریه و خانواده شهدای مقابله با تروریست‌ها از کشورهای مورد اشاره و یاران مهاجر و مجاهد سردار سلیمانی باشند.

 


لینک کوتاه https://najvakhabar.ir/news/192179

دیدگاه‌ها

در حال ثبت دیدگاه...

مخاطب گرامی توجه فرمایید: نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب