البته در این بخش‌نامه تاکید شده است: صادرات نان صنعتی در صورت تأمین آرد آن از محل آرد غیریارانه‌ای بر اساس نظر دستگاه مرجع تشخیص (اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان) برای تهیه این نان‌ها بلامانع است.

020730