چند بند مصوبه‌ی عفاف و حجاب مجلس، مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد

چند بند مصوبه‌ی عفاف و حجاب مجلس، مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مصوبه مجلس درباره عفاف و حجاب، چندین بند و تبصره این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.

به گزارش نجواخبر، هیئت عالی نظارت برای ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت تشکیل جلسه داد.

در این نشست ابتدا تبصره 2 ماده 36 لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.

سپس وزیر کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در خصوص هدف قانونگذار و نیز مغایرت نداشتن این تبصره با سیاست های کلی ارائه کردند. اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده 36 را دارای ابهام و مغایر با سیاست های کلی تشخیص ندادند.

در ادامه تبصره های ماده41 لایحه مصوب مجلس در دستور بررسی قرار گرفت. تبصره 1 ماده41 اشعار می‌دارد: "صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند". تبصره های 2و 3 این ماده نیز دارای مغایرتهایی هستند که دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی های نظارتی - کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره‌ها را از این جهت که صدا و سیما و سایر دستگاه های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده های در جریان و محکومیت های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

پس از توضیحات وزیر کشور به عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی، برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیئت عالی نظارت بیان کردند. سپس اعضای هیئت عالی ماده 41 و تبصره های آن را دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جزء 1 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

پس از آن مواد 58 و 59 لایحه عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات موافق و مخالف خود با نظر دفتر هیئت عالی نظارت را بیان کردند. دفتر هیئت عالی نظارت این مواد را به دلیل به کار بردن برخی واژگان مبهم که برای آنها جرم انگاری شده است، مغایر جزء 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

درادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت، واژگان مزبور را دارای ابهام دانسته و جرم انگاری آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

تبصره 2 ماده 47 این مصوبه در خصوص حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام بوده و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه های ورزشی که الزاماً می‌بایست از پوشش های مخصوص استفاده کنند، را در بر می‌گیرد، رسیدگی شد که پس از اظهارات نماینده مجلس و نماینده دولت و اظهار نظر اعضای هیئت نظارت، از حیث ابهام در حدود پوشش و هم چنین اطلاق آن، مغایر بندهائی از سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.

درادامه جلسه ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده 18 این مصوبه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. دفتر هیئت عالی نظارت تبصره این ماده را از حیث عدم قابلیت اجرا و نیز عدم شفافیت و ابهام، مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، که پس از بحث و بررسی هیئت، مغایرسیاست های کلی تشخیص داده نشد.

 


لینک کوتاه https://najvakhabar.ir/news/171914

دیدگاه‌ها

در حال ثبت دیدگاه...

مخاطب گرامی توجه فرمایید: نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب