ضرر واکسن نزدن بسیار سنگین‌تر از واکسن زدن/ واکسیناسیونِ خانه به خانه

به گزارش نجوا خبر، رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با تاکید بر ضرورت تبیین اهمیت واکسیناسیون کرونا برای مردم، اقدامات گروه‌های معدود مخالف واکسن را تشویش اذهان عمومی خواند و گفت: ضرر واکسن نزدن خیلی…