مجری‌کارشناس شبکه سلامت بر اثر کرونا درگذشت

به گزارش نجوا خبر از پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ امیر نظری، مجری کارشناس برنامه پزشکی ضربان از برنامه های شاخص شبکه سلامت درگذشت. نظری اجرای این برنامه را دو روز در هفته بر عهده داشت.…