شکایت پرسپولیس از مجری شبکه ۵ سیما

به گزارش نجوا خبر،اظهارنظرهای مهدی واعظی یکی از مجریان تلویزیونی در برنامه اش در شبکه ۵ اسباب خشم و ناراحتی هواداران پرسپولیس را فراهم آورده است. اظهارنظرهای مختلفی که در چند مقطع و به ویژه…