تقدیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مدیریت بهشت زهرا(س) در بحران کرونا

به گزارش نجوا خبر،دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی : مدیریت بحران کرونا توسط بهشت زهرا(س) در تاریخ ایران جادوانه خواهد ماند دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار…